НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

С1/00/А87

 

Аронов, Аркадий Алексеевич

   Вклад России в мировую культуру : Биографический энциклопедический словарь : Учебное пособие для учащихся старших классов, педагогов, методистов, а также для студентов гуманитарных вузов / Аркадий Алексеевич Аронов. - Москва : Профиздат, 2002. - 448 с. ; 16 см

Сист. No: 76206

- 2 -

К  II  1165

 

   Атлас българските земи в европейската картографска традиция : (III - XIX в.) / Общ. ред. Александър Фол, Атанас Стаматов ; Състав. Димитър Стоименов. - Първо изд. - София : Тангра, 2007. - 585 стр. ; с ил.

   Паралелен текст на англ. език

Сист. No: 76395

- 3 -

С/017/019/Т49

 

Теодосиев, Николай Милчев

   Каталог на българските печатни книги : 1508 - 1878 / Николай Милчев Теодосиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 450 с. ; 23 см

Сист. No: 76304

- 4 -

II  13001

 

   Филигранолошки опис и албум грчких рукописа : Т. 1 - . - София : Унив. изд . Св. Климент Охридски ; Нар. библ. Србиjе, 2006. - 30 см

   Т. 2. XV-XIX века / Радоман Станковиh. - 2006. - 498 с.: с ил.

Сист. No: 76409

Философия

- 5 -

210719

 

Дънов, Петър Константинов

   Паневритмия : Ритмични упражнения / Беинса Дуно. - София : БГПринтер, 2007. - 464 с. : с фотогр., ноти ; 23 см

Сист. No: 76095

- 6 -

210688

 

Степанов, Сергей Сергеевич

   Азбука на детската психология / Сергей Степанов ; Прев. от рус. Татяна Балова. - 2. изд. - София : Гарант 21, 2007. - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 76147

- 7 -

210704, П/159.95/.96/С83

 

Стоянова, Красимира

   Така каза Ванга : Сборник изповеди / Красимира Стоянова. - София : АБГ, 2001. - 192 с. ; 20 см

Сист. No: 76026

Религия. Теология

- 8 -

210578

 

Дръндов, Иван

   Религиите и техните секти през вековете / Иван Дръндов. - Дупница : АИС, 2000. - 87 с. ; 20 см

Сист. No: 76321

- 9 -

I  51694

 

Таскова, Вера Кирова

   Храм "Свети Николай" в Жеравна / Вера Таскова. - Варна : Славена, 2006. - 24 с.: с ил. ; 16 см. - (Културно-историческо наследство)

Сист. No: 76065

Обществени науки

- 10 -

210724

 

Арабаджийски, Николай Запринов

   Администрация на сигурността и отбраната : [Учебник за ВУЗ] / Николай Запринов Арабаджийски. - София : Военно изд., 2007. - 294 с. ; 23 см

Сист. No: 76182

- 11 -

210916

 

Атанасов, Кънчо Георгиев

   Ефектът на пеперудата : Книга за мисиите : Босна и Херцеговина 2006 / Кънчо Георгиев Атанасов. - София : Военно изд., 2007. - 403 с. ; 20 см

Сист. No: 76172

- 12 -

202249

 

Боев, Иван Любенов

   История на криминалистиката : Кн. 1 - / Иван Боев. - София : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2004 - . - 23 см

   Кн. 3. Развитие на теоретичната криминалистика 1944-1989 г. : Правни, практически и теоретични основи, проблеми, тенденции във врмето. - 2006. - 248 с.

Сист. No: 76194

- 13 -

210722

 

Боев, Иван Любенов

   Криминалистическа техника / Иван Боев. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006

Сист. No: 76197

- 14 -

210565

 

Бородина, Валентина

   Самореклама : Мода и традиции / Валентина Бородина. - Москва : РИП-холдинг, 2000. - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 97-109

Сист. No: 76205

- 15 -

I  51683

 

България. Закони и др. п.

   Семеен кодекс. - 4. актуал. изд. - София : Сиби, 2007. - 225 с. ; 17 см. - (Джобни издания)

   Изд. вкл. и Закон за закрила на детето, Закон за лицата и семейството, Закон за защита срещу домашното насилие

Сист. No: 76410

- 16 -

210569

 

Валовой, Дмитрий Васильевич

   Рыночная экономика : Возникновение, эволюция и сущность / Дмитрий Васильевич Валовой. - Москва : Инфра М, 1997. - 400 с. ; 21 см

Сист. No: 76208

- 17 -

201821

 

   Военна социология в България през първата половина на XX век : Антология : Кн. 1 - . - София : Военно изд., 2004 - . - 24 см

   Кн. 2 / Състав.  Петър Стоименов, Стефан Стефанов. - 2006. - 128 с.

Сист. No: 76196

- 18 -

210934

 

   Георги Димитров : Велик и безсмъртен за всички времена : Юбилеен сборник : Документи и научна публицистика / Ред. Лозан Такев. - София : Александрова дизайн, 2005. - 316 с. ; 21 см. - (Софийски бюлетин)

Сист. No: 76392

- 19 -

210580

 

Грушин, Борис Андреевич

   Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения : Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина : В 4 книгах / Борис Андреевич Грушин. - Москва : Прогресс-Традиция, 2001. - 21 см

   Кн. 1. Жизнь 1-я : Эпоха Хрущева. - 624 с.

Сист. No: 76212

- 20 -

210756

 

Дускос, Петрос Д.

   Съвременна епоха и дипломация : Тангото на епохите / Петрос Д. Дускос. - София : Гутенберг, 2006. - 183 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 174-175

Сист. No: 76280

- 21 -

210584

 

   Европа като правова общност : [Материали от международна конференция, проведена от 17 до 20 август 2006 г. в София и Силистра] / Състав. и ред. Атанас Семов. - София : Инст. по европейско право, [2007]. - 319 с. : с цв. фотогр. ; 20 см. - (Студии по европейско право)

Сист. No: 76122

- 22 -

210459

 

Европейски съюз. Съд на Европейските общности

   Избрани решения : Т. 1 - / Подб. и прев. Албена Димитрова. - София : Албабул, 2006. - 23 см

   Т. 2. От № 61 до № 118. - 2007. - 375 с.

Сист. No: 76195

- 23 -

210572

 

Золотарев, Игорь Борисович

   Все, что вы хотели знать о паевых фондах : [Ръководство] / Игорь Борисович Золотарев. - Москва : Финансы и статистика, 1998. - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 76202

- 24 -

210571

 

Зубец, Алексей Николаевич

   Страховой маркетинг : [Учебное пособие] / Алексей Николаевич Зубец. - Москва : Анкил, 1998. - 251 с.: с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 242-244

Сист. No: 76217

- 25 -

210947

 

Каймеджиев, Христо Илиев

   История и теория на оперативно-издирвателната дейност / Христо Каймеджиев. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006. - 220 с. ; 20 см

Сист. No: 76179

- 26 -

210560

 

Кейлер, Виктор Андреевич

   Экономика предприятия : Курс лекций / Виктор Андреевич Кейлер. - Москва : Инфра М, 2000. - 132 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 131

Сист. No: 76209

- 27 -

210894

 

   Кметовете на Благоевград (Горна Джумая) 1912-2007 / Ред. Светлин Димитров. - Благоевград : Шевица, 2007. - 92 с. : с ил. ; 22 см

Сист. No: 76294

- 28 -

210896

 

Кръстева, Невяна Стефанова

   Маркетинг и поведение на потребителите / Невяна Стефанова Кръстева. - София : Авангард прима, 2007. - 376 с. ; 20 см

Сист. No: 76091

- 29 -

210690, П/328/Л58

 

Лилов, Григор

   Тайните на големите играчи : Кн. 1 - / Григор Лилов. - София : Изд. авт., 2006. - 23 см

   Кн. 1. - 2006. - 544 с.

Сист. No: 76035

- 30 -

210850

 

Николов, Цветан

   Микроикономика : Микроикономически проекции на съвременните пазарни реалности / Цветан Николов. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006. - 196 с. : с черт. ; 20 см

Сист. No: 76161

- 31 -

210577

 

Сергеев, Иван Васильевич

   Экономика предприятия : Учебное пособие / Иван Васильевич Сергеев. - 2. перераб. и доп. изд. - Москва : Финансы и статистика, 2000. - 304 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76215

- 32 -

210732

 

Смит, Джоуди

   Стил и етикет : Книга за модерната жена / Джоуди Смит ; Прев. Цветана Тодорова Генчева. - София : Кръгозор, 2007. - 173 с. ; 21 см

Сист. No: 76386

- 33 -

210731

 

Смит, Джоуди

   Стил и етикет : Книга за модерния мъж / Джоуди Смит ; Прев. Цветана Тодорова Генчева. - София : Кръгозор, 2007. - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 76388

- 34 -

210940

 

Стоянов, Валери Стоилов и др.

   Профил на българския офицер от търговското корабоплаване : Изследване на културални, социално-психологически и организационно-психологически характеристики на българските морски офицери / Валери Стоянов, Дарина Маркова. - Варна : Морски свят, 2007. - 80 с. ; 20 см

   Усп. текст на англ. и филипински ез.

Сист. No: 76156

- 35 -

210730

 

Тотомиров, Цветан Младенов

   Живот по гарнизони / Цветан Младенов Тотомиров. - 2. доп. изд. - София : Военно изд., 2007. - 216 с.: с ил. ; 23 см

Сист. No: 76188

- 36 -

210563

 

Уткин, Эдуард А.

   Финансовый менеджмент : Учебник для вузов / Эдуард А. Уткин. - Москва : Зерцало, 1998. - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 76207

- 37 -

210574

 

   Экономическая теория : Общие основы и особенности России : Учебное пособие / Под ред. И. К. Ларионова. - Москва : Дашков и Ко, 2001. - 604 с. ; 20 см

Сист. No: 76201

- 38 -

210764

 

Янакиева, Веселка Ангелова

   Пенсиите : Какво трябва да знаем за тях? / Веселка Янакиева. - София : Икономика прес, 2007. - 246 с. ; 20 см

Сист. No: 76282

Възпитание. Образование

- 39 -

К  1623

 

България

   Човекът и обществото : Атлас за III и IV клас. - София : Атласи, 2007. - 20 стр. : мнцв.

Сист. No: 76142

- 40 -

К  II  1164

 

България

   Исторически атлас за V клас : История и цивилизация. - София : Картография, 2006. - 17 стр. : мнцв. : Мащаб разл. - (Историята оживява)

Сист. No: 76143

- 41 -

К  1620

 

България

   Исторически атлас за VI клас. - София : Картография, 2006. - 18 стр. : мнцв. : с ил. : Мащаб разл. - (Историята оживява)

Сист. No: 76145

- 42 -

К  II  1162

 

Свят

   Географски атлас за V клас. - 1 изд. - София : Картография, 2007. - 20 стр. : мнцв.

Сист. No: 76149

- 43 -

К  1626

 

Свят

   Политическа карта на света. - София : Де Агостини Хелас, [2007]. - 1 л. сгънат ; мнцв. ; 64Х95 см.

Сист. No: 76532

- 44 -

I  51699

 

   Ти можеш! : Наръчник за родители и учители, които вървят по пътя на приобщавощото образование / Ред. Мария Михайлова. - София : Асоц. Заедно, [2007]. - 80 с.: с ил. ; 17 см

Сист. No: 76400

Математика. Естествени науки

- 45 -

210909

 

Андреев, Васил Методиев

   Конвективни явления в атмосферата / Васил Методиев Андреев. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2007. - 249 с. ; 23 см

Сист. No: 76199

- 46 -

210581

 

Апостолов, Андрей Василев

   .И физик на този свят. / Андрей Василев Апостолов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 267 с. ; 23 см

Сист. No: 76109

- 47 -

210805

 

Иванова-Каратопраклиева, Иванка Йорданова

   Аналитична геометрия / Иванка Йорданова Иванова-Каратопраклиева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 248 с. : с черт. ; 23 см

Сист. No: 76288

- 48 -

II  12982

 

Милиева, Емилия

   Лекционен пътеводител по физика за студенти по медицина / Емилия Милиева. - 2. изд. - Пловдив : Медицински унив., 2007. - 200 с. ; 30 см

Сист. No: 76406

- 49 -

II  12983

 

   Минеральное разнообразие. Исследование и сохранение : Доклады Третий международный симпозиум - София, 7-10 октябрь 2005 = Mineral diversity : Research and Preservation. - София : Фонд. Земята и хората, 2007. - 352 с. : с ил. ; 30 см

Сист. No: 76405

- 50 -

210559

 

Оноприенко, Валентин Иванович

   Флоренские / Валентин Иванович Оноприенко. - Москва : Наука, 2000. - 349 с.: с ил. ; 21 см. - (Научно-биографическая литература)

Сист. No: 76210

- 51 -

210757

 

Тафрова, Адриана Любомирова и др.

   Тестове по химия - 1 : За ученици, кандидат-студенти и студенти / Адриана Любомирова Тафрова, Лиляна Цветанова Младенова, Мария Стефанова Кабакчиева. - 4. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 204 с. ; 20 см

Сист. No: 76262

- 52 -

210758

 

Тафрова, Адриана Любомирова и др.

   Тестове по химия - 2 : За ученици, кандидат-студенти и студенти / Адриана Любомирова Тафрова, Лиляна Цветанова Младенова, Мария Стефанова Кабакчиева. - 3. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 144 с. ; 20 см

Сист. No: 76264

- 53 -

210687

 

Тодоров, Венцеслав Стоянов и др.

   Сборник от входящи тестове по физика : За студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров. - Пловдив : Мед. унив., 2007. - 40 с.: с табл. ; 20 см

Сист. No: 76251

- 54 -

210684, П/51/Ч-19

 

Чакърян, Керопе Бартев и др.

   Кандидатстудентски конкурси по математика : 1990-2006 / Керопе Бартев Чакърян, Пламен Николов Сидеров. - 13. доп. изд. - София : Веди, 2006. - 252 с.: с черт. ; 22 смч

Сист. No: 76036

Медицина

- 55 -

210587, П/615.89/Б44

 

   Билки и домашни средства при болести на отделителната система / Състав. Теодора Симеонова. - София : АБГ, [2006]. - 95 с. ; 20 см

Сист. No: 76031

- 56 -

210586, П/615.89/Д76

 

   Домашни и природни средства за първа помощ : При дребни инциденти и леки неразположения / Състав. Дияна Стоянова. - София : АБГ, [2006]. - 93 с. ; 20 см

Сист. No: 76028

- 57 -

210946

 

   Дълга младост или ранна старост - изберете сами / Теодора Темелкова-Кюркчиева  и др. - София : Артграф, 2007. - 239 с. ; 24 см

Сист. No: 76097

- 58 -

210857, П/615.8/П72

 

   Помогни си сам / Състав. Станислава Тонова. - София : АБГ, [2006]. - 144 с. ; 20 см

Сист. No: 76029

- 59 -

210703, П/619/С75

 

Стефанов, Радослав

   Хомеопатично лечение на домашни любимци : Ръководство / Радослав Стефанов. - София : АБГ, 2006. - 96 с. ; 20 см

Сист. No: 76027

Приложни науки. Техника

- 60 -

210582

 

Аладьев, Виктор Захарович

   Эффективная работа в MAPLE 6/7 / Виктор Захарович Аладьев. - Москва : Юнимедиастайл, 2002. - 336 с.: с ил. ; 22 см  + CD-ROM

   Библиогр. с. 328-331

Сист. No: 76213

- 61 -

К  1624

 

   България : Пътна карта. - Ст. Загора : Домино, 2007. - 1 л. сгънат : мнцв. : М 1:540 000 ; 67Х97

   Доп. мат. : Разстояния в километри

Сист. No: 76084

- 62 -

210702

 

   Бяло, зелено, червено : Най-хубавите български зеленчуци / Състав. Албена Стефанова. - София : АБГ, [2006]. - 89 с. ; 20 см

Сист. No: 76032

- 63 -

210570

 

Волкова, Вера Витальевна

   Дизайн рекламы : Учебное пособие / Вера Витальевна Волкова. - Москва : Университет, 1999. - 144 с. ; 19 см

Сист. No: 76203

- 64 -

Ч2/67/Д76

 

   Дом, крыльцо, навес : Илюстрированное практическое пособие / Пер. с англ. - Москва : Ниола-Пресс, 1999. - 64 с.: с ил. ; 28 см. - (Своими руками)

Сист. No: 76220

- 65 -

210579

 

Кватрани, Терри

   Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML : [Ръководство] / Терри Кватрани. - Москва : Вильямс, 2003. - 192 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76214

- 66 -

Ч2/64/М46

 

   Мелкий ремонт дома : Иллюстрированное пособие / Пер. с англ. - Москва : Ниола-Пресс, 1999. - 64 с.: с ил. ; 28 см. - (Своими руками)

Сист. No: 76221

- 67 -

210792

 

Спасов, Янаки

   Железният път : Металургията в България / Янаки Спасов. - София : Изд. авт., 2007. - 308 с. ; 24 см

Сист. No: 76155

- 68 -

Ч2/67/С82

 

   Столярные работы : Илюстрированное практическое пособие / Пер. с англ. - Москва : Ниола-Пресс, 1999. - 64 с.: с ил. ; 28 см. - (Своими руками)

Сист. No: 76219

- 69 -

210951

 

Христов, Илия Ставрев

   Конфликтите и ръководителите / Илия Христов. - Бургас : Наука инвест, 2007. - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 76246

Селско стопанство

- 70 -

II  12894

 

   Ръководство по защита на горите : Ч. 1 - . - София : М-во на земеделието и горите, 2006. - 28 см

   Ч. 2 . Методи за наблюдение, сигнализация, лесопатологично обследване, прогноза и организация на борбата с болести и вредители в горите. - 2007. - 128 с.: с табл.

Сист. No: 76234

Изкуства

- 71 -

I  51698

 

Radeva, Zivka Vasileva et al

   The Samovodene bazaar in Veliko Tarnovo : A Brief Guidebook / Zivka Radeva, Katja Mitova-Ganeva. - Varna : Slavena, 2007. - 48 с.: с ил. ; 16 см. - (Cultural and Historical Heritage)

Сист. No: 76077

- 72 -

210614

 

Златков, Рангел Тодоров

   Омиле ми, ягодо : Гюра Пинджурова - трънският славей : Документална повест / Рангел Златков. - София : Дими 99, 2008. - 247 с. ; 20 см

Сист. No: 76357

- 73 -

210927

 

Манолова, Магдалена Ангелова

   Фумие Фукуи : Музиката начин на живот / Магдалена Манолова  = Fumie Fukui : Music as aLifestyle / Manolova, Magdalena. - София : Бълг. бестселър, 2007. - 34 с. : с ил. ; 23 см

Сист. No: 76252

- 74 -

II  12978

 

Маркова, Галина Анатольевна

   Большой кремлевский дворец архитектора К. Тона / Авт. текста и состав. Галина Анатольевна Маркова. - Москва : Московский Кремль, 1994. - 108 с.: с ил. ; 29 см. - (Кремлевские дворцы)

   Библиогр. с. 106-107

Сист. No: 76222

- 75 -

210723, П/726/М54

 

Миков, Любомир Петров

   Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (XVI-XX век) : Бекташи и къзълбаши / алевии / Любомир Петров Миков. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2007. - 580 с. : с ил. ; 23 см

Сист. No: 76038

- 76 -

Гр  А  II  3248

 

   Награди за съвременно българско изкуство 2006 / Худож. Ирина Баткова  = Awards for Contemporary Bulgarian Art 2006. - София : Галерия Витоша, 2007. - 180 с. : с ил. ; 30 см

Сист. No: 76284

- 77 -

II  12989

 

   Нойферт : Архитектурно проектиране / Ернст Нойферт. - София : СофтПрес, 2007. - 550 с. : с ил. ; 32 см

Сист. No: 76398

- 78 -

Гр  А  II  3247

 

   Петър Младенов / Текст  Румяна Константинова ; Прев. Ана Носикова = Petar Mladenov. - София : Съюз на бълг. художници, [2007]. - 24 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сист. No: 76404

- 79 -

210755

 

Савова, Добра

   Добро льо, добруджанке ле : Автобиографична книга на добруджанската народна певица Добра Савова / Добра Савова Кишева. - Добрич : Аве факта, 2007. - 88 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76296

- 80 -

Ч4/78.071.1/П91

 

   Сергей Прокофиев / Авт. на текст  Елена Пиотровская ; Прев. Ваня Манчева-Вичик. - София : в. Дневен труд, 2008. - 44 с. : с ил. ; 14 см  + CD. - (Шедьоври на класиката)

Сист. No: 76524

- 81 -

С4/79/С38

 

Сиромахов, Любомир

   Наръчник за решаване и съставяне на кръстословици : Речник / Любомир Сиромахов. - Провадия : Колор принт, 2004. - 700 с. ; 21 см

Сист. No: 76033

- 82 -

Ч4/78.071.1/М48

 

   Феликс Менделсон-Бартолди / Авт. на текст  Мариуш Врона ; Прев. Милен Гочев Митев. - София : в. Дневен труд, 2007. - 44 с. : с ил. ; 14 см  + CD. - (Шедьоври на класиката)

Сист. No: 76530

- 83 -

II  12992

 

Фомина, Лидия Василевна

   Градини и паркове на България : Поява и развитие през вековете / Лидия Василевна Фомина. - София : Арх и арт, 2007. - 168 с.: с ил. ; 28 см

Сист. No: 76107

Спорт

- 84 -

II  12981

 

Миховски, Георги

   Световно футболно първенство 1994 : Албум / Георги Миховски. - София : [Изд. авт.], 1996. - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сист. No: 76362

- 85 -

210892

 

Миховски, Георги

   Световното по футбол 1998 година във Франция започна и завърши / Георги Миховски. - София : [Изд. авт.], 2000. - 96 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 76378

- 86 -

210891

 

Миховски, Георги

   [Двадесет и пет] 25 години от трагичната смърт на Гунди и Котков : Европейско футболно първенство - Англия'96 / Георги Миховски. - София : [Изд. авт.], 1996. - 64 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 76379

Езикознание

- 87 -

 

Ч6/087.5:802.0/М45

   [Меджик] Magic English : В 6 ч. / Глав. ред. Албена Агасян. - Sofia : Reader's Digest, 2007. - 30 см. - (Disney's)

   Ч. 1. Hello!. - 2007. - 22 с. + DVD

Сист. No: 76311

- 88 -

 

Ч6/087.5:802.0/М45

   [Меджик] Magic English : В 6 ч. / Глав. ред. Албена Агасян. - Sofia : Reader's Digest, 2007. - 30 см. - (Disney's)

   Ч. 2. Family. - 2007. - 22 с. : с цв. ил. + DVD

Сист. No: 76313

- 89 -

 

Ч6/087.5:802.0/М45

   [Меджик] Magic English : В 6 ч. / Глав. ред. Албена Агасян. - Sofia : Reader's Digest, 2007. - 30 см. - (Disney's)

   Ч. 3. Friends. - 2007. - 22 с. : с цв. ил. + DVD

Сист. No: 76315

- 90 -

 

Ч6/087.5:802.0/М45

   [Меджик] Magic English : В 6 ч. / Глав. ред. Албена Агасян. - Sofia : Reader's Digest, 2007. - 30 см. - (Disney's)

   Ч. 4. Happy Houses. - 2007. - 22 с. : с цв. ил. + DVD

Сист. No: 76316

- 91 -

 

Ч6/087.5:802.0/М45

   [Меджик] Magic English : В 6 ч. / Глав. ред. Албена Агасян. - Sofia : Reader's Digest, 2007. - 30 см. - (Disney's)

   Ч. 5. Animal Friends. - 2007. - 22 с. : с цв. ил. + DVD

Сист. No: 76317

- 92 -

 

Ч6/087.5:802.0/М45

   [Меджик] Magic English : В 6 ч. / Глав. ред. Албена Агасян. - Sofia : Reader's Digest, 2007. - 30 см. - (Disney's)

   Ч. 6. It's Delicious. - 2007. - 22 с. : с цв. ил. + DVD

Сист. No: 76318

- 93 -

210583

 

Жерев, Стоян Борисов

   Българското книжовно дружество и възрожденските теоретични възгледи за националния характер на новобългарския книжовен език : Монография / Стоян Борисов Жерев. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2007. - 218 с. ; 20 см

Сист. No: 76295

- 94 -

П/808.2/О-41

 

Одинцова, Ирина Владимировна

   Он и она : Пособие по развитию навыков чтения и устной речи / Ирина Владимировна Одинцова. - Москва : Флинта ; Наука, 2001

Сист. No: 76218

- 95 -

С1/808.2/Р96

 

   Русский язык : Энциклопедия / Глав. ред. Ю. Н. Караулов. - 2. перераб. и доп. изд. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 1997. - 704 с. ; 27 см

Сист. No: 76223

- 96 -

210930

 

   Фонетична интерференция при типологично различни езици : Върху материал от български, руски и турски език Ч. 1- / Хашим Акиф  и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006. - 24 см

   Ч. 1. Проблеми и методи на съпоставителния фонетичен анализ. Вокални системи. - 2006. - 211 с.: с ил, табл., сх.

Сист. No: 76351

- 97 -

210709, Ч6/803.0/Ш78

 

Шмитц, Вернер

   Предлозите в немския език и тяхната употреба : Учебно помагало / Вернер Шмитц. - София : Хейзъл, 2004. - 150 с. ; 20 см

Сист. No: 76039

Литературознание

- 98 -

С1/830/Г50

 

Гиривенко, Андрей Николаевич

   Немецкая литература от древности до наших дней : Словарь-справочник / Андрей Николаевич Гиривенко. - Москва : Флинта ; Наука, 2003. - 104 с. ; 20 см

Сист. No: 76211

- 99 -

210743

 

Лиолиос, Янис

   Стефан Гечев 1911 - 2000 .или in memoriam / Янис Лиолиос. - София : Балкани, 2006. - 94 с. : с цв. ил. ; 21Х30 см

Сист. No: 76235

- 100 -

210807

 

   От всекидневното към вечното : Българската и чуждестранна критика за творчеството на Кирил Кадийски : 1967-2007. - София : Балкани, 2007. - 312 с. ; 20 см. - (В огледалото на критиката)

Сист. No: 76291

Чужда художествена литература

- 101 -

210585

 

   Turk Edebiyatindan Secme Hikayeler / Hazirlayan  Secme Merdan. - Sofya : Coral Media Group, 2007. - 317 с. ; 20 см

Сист. No: 76302

- 102 -

210602

 

Дейвис, Патрик

   Дългият път към ада : Роман / Патрик Дейвис ; Прев. от англ. Орлин Аврамов. - София : Атика, 2005. - 351 с. ; 20 см. - (Crime & Mystery)

Сист. No: 76102

- 103 -

Д2/830-93-31/Л51

 

Лехнер, Аугусте

   Парцифал / Аугусте Лехнер ; Прев. от нем. Борис Парашкевов. - София : Емас, 2007. - 304 с. ; 20 см. - (Класически творби, преразказани за деца, 2)

Сист. No: 76391

- 104 -

210808

 

Мориц, Юна

   Двоен портрет / Юна Мориц ; Подб. и прев. от рус. Людмил Димитров ; Рис. Юна Мориц. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 116 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 76241

- 105 -

210691

 

Фриймън, Брайън

   [Вегасбейби] Vegasбейби : Роман / Брайън Фриймън ; Прев. Вергил Немчев. - София : Прозорец, 2007. - 424 с. ; 20 см

Сист. No: 76088

Българска художествена литература

- 106 -

210608

 

Ангелска, Славея Ангелова

   Изгреви : Стихове / Славея Ангелова Ангелска. - Севлиево : М-Прес, 2006. - 16 с. ; 20 см

Сист. No: 76255

- 107 -

210784

 

Атанасов, Николай

   Органични форми : Стихове / Николай Атанасов. - София : Алтера, 2007. - 58 с. ; 20 см. - (Нова българска литература)

Сист. No: 76345

- 108 -

210827

 

Бакрачева, Людмила

   Сироко : [Разкази] / Людмила Бакрачева. - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2007. - 131 с. ; 20 см

   Авт. е отбел. с псевд. Пупибак

Сист. No: 76170

- 109 -

I  51679

 

Биков, Тодор Георгиев

   Душа зад хоризонта : Стихотворения / Тодор Георгиев Биков. - София : Български писател, 2007. - 77 с. ; 15 см

Сист. No: 76260

- 110 -

210609

 

Василева, Надежда

   Слънцето ме следва и в душата : Стихове / Надежда Василева. - Севлиево : М-Прес, 2007. - 41 с. ; 20 см

Сист. No: 76254

- 111 -

210851

 

Глогов, Пламен

   Ирелевантът : Фантастична сага : [Стихове] / Пламен Глогов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 72 с. ; 20 см

Сист. No: 76240

- 112 -

210601

 

Господинов, Георги Георгиев

   Балади и разпади : [Лирика] / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2007. - 255 с. ; 20 см

Сист. No: 76056

- 113 -

210610

 

Груев, Иван Илчев

   Завръщането на думите : Поезия / Иван Груев. - Стара Загора : Домино, 2007. - 63 с. ; 20 см

Сист. No: 76374

- 114 -

210576

 

Давидова, Гергина

   На спомените въглените викат : Лирика / Гергина Давидова. - Добрич : Матадор 74, 2007. - 62 с. ; 20 см

Сист. No: 76308

- 115 -

210611

 

Дертлиева-Киселиновска, Ася Владимирова

   Мадоната с младенеца : Разкази / Ася Дертлиева-Киселиновска. - София : Петекстон, 2007. - 72 с. ; 20 см

Сист. No: 76369

- 116 -

Д1/886.7-93-1/Д49

 

Джагарова, Цвета Изворска

   Милувка : Галенки за баби и внучета / Цвета Изворска Джагарова ; Худож. Маглена Константинова. - София : Арс Милениум МММ, 2007. - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сист. No: 76139

- 117 -

210600

 

Димов, Янко

   Избрани стихотворения : (1957 - 2007) / Янко Димов. - Пловдив : Жанет 45, 2007. - 215 с. ; 20 см

Сист. No: 76053

- 118 -

210613

 

Дякова, Ирина Петрова

   Женитбата на професор Бинчев : Комедия в 6 картини / Ирина Петрова Дякова. - София : Петекстон, 2007. - 91 с. ; 20 см

Сист. No: 76355

- 119 -

210612

 

Дякова, Ирина Петрова

   Богове и хора : Драма в три действия / Ирина Петрова Дякова. - София : Петекстон, 2007. - 107 с. ; 20 см

Сист. No: 76356

- 120 -

I  51680

 

Здравчева, Веселина Николова

   Път : Стихове / Веселина Здравчева. - Пловдив : Ракурси, 2006. - 34 с. ; 15 см

Сист. No: 76359

- 121 -

I  51684

 

Камбуров, Вълчо Д.

   Звездни мъглявини : Стихове / Вълчо Д. Камбуров. - София : Виделина, 2007. - 190 с. ; 15 см

Сист. No: 76245

- 122 -

210802

 

Камбуров, Вълчо Д.

   Обичай ме! : Любовна лирика / Вълчо Д. Камбуров. - София : Феномен, 2007. - 168 с. ; 20 см

Сист. No: 76333

- 123 -

210787

 

Мирославова, Романьола

   Час преди залеза : Стихотворения / Романьола Мирославова. - София : Илинден 2000, 2007. - 88 с. ; 20 см

Сист. No: 76157

- 124 -

210779

 

Михайлов, Димитър

   Път към звездите : Лирика / Димитър Михайлов. - София : Валди, 2006. - 64 с. ; 20 см

Сист. No: 76337

- 125 -

210782

 

Михайлов, Димитър

   Каква е истината : Публицистика - бележки, отзиви, спомени, статии / Димитър Михайлов. - София : Валди, 2007. - 64 с. ; 20 см

Сист. No: 76340

- 126 -

210785

 

Михайлов, Иван

   Романтика - песенна и тъжна?! : Стихове / Иван Михайлов. - София : Изд. авт., 2002. - 78 с. ; 20 см

Сист. No: 76057

- 127 -

210806

 

Михайлов, Иван

   Търсачи на щастие : Лирика / Иван Михайлов. - София : Изд. авт., 2002. - 80 с. ; 20 см

Сист. No: 76058

- 128 -

210786

 

Михайлов, Иван

   Побързайте - няма време! / Иван Михайлов. - София : Изд. авт., 2007. - 100 с. ; 20 см

Сист. No: 76061

- 129 -

210778

 

Миховски, Георги

   Величието на България : Духът възвишен свободен : Стихове / Георги Миховски. - 2. доп. изд. - София : [Изд. авт.], 2002. - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 76353

- 130 -

210776

 

Миховски, Георги

   България страдална : Стихове / Георги Миховски. - София : [Изд. авт.], 2007. - 248 с. ; 20 см

Сист. No: 76354

- 131 -

210803

 

Миховски, Георги

   Свободен по света : Пътеписи / Георги Миховски. - София : [Изд. авт.], 2007. - 320 с. ; 22 см

Сист. No: 76360

- 132 -

210921

 

Миховски, Георги

   Горда България : Духът да пламне и гори : Спомени, статии, писма, репортажи / Георги Миховски. - София : [Изд. авт.], 2001. - 102 с. ; 20 см

Сист. No: 76361

- 133 -

210800

 

   Нелегални стихове : Сборник от стихотворения от нелегалните вестници, списания и бюлетини (септември 1923 - 9 септември 1944 г.) / Състав. Велчо Ковачев. - София : Бълг. писател, 2007. - 292 с. ; 20 см

Сист. No: 76124

- 134 -

210936

 

Николов, Дамян Димитров

   Капитанът на пространството / Дамян Димитров Николов. - Пловдив : [Изд. авт.], 2005. - 52 с. ; 20 см

Сист. No: 76297

- 135 -

210788

 

Николов, Любомир Гергов

   Оса / Любомир Николов. - София : Факел, 2005. - 64 с. ; 20 см

Сист. No: 76089

- 136 -

210775

 

Парижков, Петър Симеонов

   Родословен знак : Стихотворения / Петър Симеонов Парижков. - София : WINI 1837, 2007. - 136 с. ; 20 см

Сист. No: 76372

- 137 -

210783

 

Пискулийска, Юлия Йорданова

   [Шестдесет и пет] 65 : Стихове / Юлия Пискулийска. - София : [БГ Принт], 2007. - 78 с. ; 20 см

Сист. No: 76347

- 138 -

210728

 

   Свят на мечти и надежди : Стихове и есета / Състав. Дора Мунчева  и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 84 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76242

- 139 -

210677

 

   Славейкови празници Трявна : [Конкурс за стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови] : Кн. 1 - 2. - Трявна : Арс Милениум МММ ; Община Трявна, 2007. - 20 см

   Кн. 1 . Славейкови празници 2005 / Състав. Божидар Стойков. - 72 с.

Сист. No: 76167

- 140 -

210677

 

   Славейкови празници Трявна : [Конкурс за стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови] : Кн. 1 - 2. - Трявна : Арс Милениум МММ ; Община Трявна, 2007. - 20 см

   Кн. 2. Славейкови празници 2006 / Състав. Екатерина Йосифова и др. - 72 с.

Сист. No: 76168

- 141 -

210765

 

Спасов, Йордан Живков

   Нажежени истини : Сатира / Йордан Живков Спасов ; Худож. Ивайло Цветков. - София : Водолей, 2007. - 63 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76381

- 142 -

210763

 

   Среща с истината, с доброто и с красотата : Стихове / Състав. и авт. Валери Рибаров. - София : Фонд. Живот, 2007. - 48 с. ; 20 см

Сист. No: 76164

- 143 -

210734

 

Събев, Румен

   Смях през сълзи : Стихове / Румен Събев ; Худож. Румен Събев. - София : Крас плюс, 2007. - 56 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76171

- 144 -

210767

 

Такев, Лозан Александров

   [Шестдесет] 60 крачки към Европа : Стихове / Лозан Такев. - София : Александрова дизайн, 2007. - 128 с. ; 20 см

Сист. No: 76336

- 145 -

210766

 

Такев, Лозан Александров

   [Шестдесет] 60 изповеди на хартиен носител : Стихове / Лозан Такев. - София : Александрова дизайн, 2006. - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 76382

- 146 -

I  51696

 

Цанков, Цанко Василев

   Трохи от живота : Стихове / Цанко Василев Цанков. - София : Графика 19, 2007. - 32 с. ; 15 см

Сист. No: 76383

- 147 -

210769

 

Цолов, Стоян Иванов

   Спомени / Стоян Цолов. - София : Шрапнел, 2007. - 512 с.: с ил. ; 24 см

Сист. No: 76399

- 148 -

210759

 

Цоневски, Минко Минков

   С перо на сърцето : Документални разкази, есета, пътеписи, публицистика / Минко Цоневски. - София : Никола Вапцаров, 2007. - 151 с. ; 20 см

Сист. No: 76343

- 149 -

210721

 

Чолаков-Красноселски, Никола Стефанов

   Уловени мигове : Стихотворения / Никола Чолаков-Красноселски. - София : Сатори, 2007. - 96 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76261

- 150 -

210689

 

Янкова, Катя

   Модерна шапка : Лирика / Катя Янкова ; Худож. Александър Бобанац. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2007. - 32 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76250

Литература за деца и юноши

- 151 -

< td align=right>

 

Д1/820(73)-93-9/С77

   [Сто и един] 101 далматинци / Прев. Ирина Димитрова ; По  Доуди Смит. - София : Егмонт България, 2007. - 48 с.: с ил. ; 26 см. - (Disney's . Прочети ми приказка!)

Сист. No: 76293

- 152 -

Д1/882-93-34/Р95

 

   Руски приказки : Кн. 1 - / Избрани и редактирани или преразк. от  Панчо Борисов Панчев ; Ил. Венелин Вълканов. - Варна : Славена, 2007. - 20 см. - (Народни приказки от цял свят)

   Кн. 2. - 64 с.: с ил.

Сист. No: 76094

- 153 -

 

Д1/886.7-93-34/С45

   Сливи за смет : Народни приказки / ; Болен здрав носи / Свободно преразк. от  Кат : Ил. Катерина Милушева. - Варна : Славена, 2007. - 16 с.: с ил. ; 29 см

Сист. No: 76105

- 154 -

Д1/886.7-93-193.1/Я61

 

Янкова, Катя

   Зададе се хала : Приказка - гатанка / Катя Янкова ; Худож. Димитра Бобанац. - София : Изток-Запад, 2007. - 16 с.: с ил. ; 20 см

Сист. No: 76060

Отраслева литература за деца и юноши

- 155 -

Д1/087.5:636/639/С64

 

Стаматис, Лора

   Медена история : Миниенциклопедия за меда и пчеличките / Лора Стаматис, Кирил Киров ; Нарис. Невена Ангелова. - Бургас : Знаци, 2007. - 12 с.: с ил. ; 19Х28 см. - (Умни приказки)

Сист. No: 76138

География

- 156 -

II  12998

 

Rajcevski, Stojan Cilov

   From Rila to the Black Sea : [Пътеводител] / Stojan Cilov Rajcevski. - Sofia : Bulg. Bestseller, 2006. - 112 с.: с ил. ; 27 см

Сист. No: 76233

- 157 -

К  1625

 

   Природните паркове в България. - София : Геософт, 2007. - 1 л. сгънат : мнцв. М 1:550 000 ; 67Х97 см

Сист. No: 76082

- 158 -

210905

 

Ковачки, Тодор и др.

   Пътеводител на природен парк Витоша / Тодор Ковачки, Георги Петрушев. - София : Дир. на природен парк Витоша, 2007. - 232 с. : с ил. ; 20 см

Сист. No: 76059

- 159 -

II  12996

 

Райчевски, Стоян Чилов

   От Рила до Черно море : [Пътеводител] / Стоян Чилов Райчевски. - София : Бълг. бестселър, 2006. - 112 с.: с ил. ; 27 см

Сист. No: 76231

- 160 -

II  12997

 

Райчевски, Стоян Чилов

   От Рилы до Черного моря : [Пътеводител] / Стоян Чилов Райчевски. - София : Болг. бестселлер, 2006. - 112 с.: с ил. ; 27 см

Сист. No: 76232

- 161 -

К  I  131

 

   Свищов : Регионална карта. - Ст. Загора : Домино, 2007. - 1 л. сгънат ; мнцв. : М 1:6 000 ; 56Х82 стр.

Сист. No: 76079

- 162 -

К  II  1161

 

Свят

   Атлас на света. - 1 изд. - София : Просвета, 2007. - 264 стр : мнцв. : Мащаб разл.

Сист. No: 76230

- 163 -

К  I  132

 

   Созопол : Туристическа информация ; Регионална карта. - Ст. Загора : Домино, 2007. - 1 л. сгънат : мнцв. : М 1:5500 ; 56Х82 см

Сист. No: 76081

- 164 -

С1/91/Ш96

 

Шулц, Патриша

   [Хиляда] 1000 места, които е добре да видите, преди да умрете : Най-отбраните пътешествия за целия ви живот / Патриша Шулц ; Прев. от англ. Данчо Господинов. - София : Изток-Запад, 2007. - 1273 с.: с ил. ; 23 см

Сист. No: 76397

История

- 165 -

I  51691

 

Vacev, Hitko Stefanov

   Arbanasi / Hitko Vachev. - Varna : Slavena, 2007. - 47 с. : с цв. ил. ; 15х17 см. - (Mostenirea istorica si culturala)

Сист. No: 76075

- 166 -

К  1622

 

БЪЛГАРИЯ

   Исторически атлас за XI-XII клас. - София : Картография, 2007. - 39 стр. : мнцв. - (Историята оживява)

Сист. No: 76146

- 167 -

I  51692

 

Георгиев, Петко

   Римските терми на Одесос / Петко Георгиев. - Варна : Славена, 2006. - 35 с. : с цв. фотогр. ; 15х16 см. - (Културно-историческо наследство)

Сист. No: 76066

- 168 -

210741

 

Дейвис, Норман

   Европа във война : 1939-1945 : Няма лесна победа / Норман Дейвис. - В. Търново : Абагар, 2007. - 463 с. : с фотогр. ; 24 см

Сист. No: 76393

- 169 -

210933

 

Диамандиев, Светослав Димитров

   Една представа за сливането на българи и славяни : Монография / Светослав Димитров Диамандиев. - София : Знание, 2007. - 79 с. ; 24 см

Сист. No: 76256

- 170 -

С1/93/99/И95

 

   История на света : Т. 1 - . - София : Icon, 2007. - 22 см. - (Larousse)

   Т. 2. Древни цивилизации : От зараждането до средата на VI в. пр. Хр. / Жилбер Лафорг. - 2007. - 376 с.

Сист. No: 76389

- 171 -

165084

 

Митев, Димитър Г.

   Елшица : Кн. 1 - / Димитър Г. Митев. - Пазарджик : Ели, 1993. - 20 см

   Кн. 2. - 2007. - 216 с.

Сист. No: 76101

- 172 -

210949

 

Петков, Иван

   Вълчек : Исторически очерк в документи, спомени и легенди / Иван Петков. - Видин : Регионална библиотека "Михалаки Георгиев", 2007. - 152 с. ; 20 см

Сист. No: 76244

- 173 -

I  51697

 

Радева, Живка Василева и др.

   Самоводската чаршия във Велико Търново : Кратък пътеводител / Живка Радева, Катя Митова-Ганева. - Варна : Славена, 2007. - 48 с.: с ил. ; 16 см. - (Културно-историческо наследство)

Сист. No: 76073

- 174 -

210762

 

Стоевски, Славчо Иванов

   Грамада : В спомените на хората / Славчо Стоевски. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 251 с.: с ил. ; 23 см

Сист. No: 76300

- 175 -

I  51693

 

Таскова, Вера Кирова

   Котел / Вера Таскова. - Варна : Славена, 2006. - 24 с.: с ил. ; 16 см. - (Културно-историческо наследство)

Сист. No: 76064

- 176 -

210735

 

Цветков, Цаню Пенчев

   Наше село Зелениково : История / Цаню Пенчев Цветков. - София : Екопрогрес, 2007. - 236 с. ; 20 см

Сист. No: 76054

Краезнание - отраслева литература

- 177 -

210950

 

Китипов, Генчо Тодоров

   Енина и потомците на Христо Стайнов Курдов / Генчо Тодоров Китипов. - София : Октопод, 2007. - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 76265

- 178 -

210898

 

Кръстев, Лука Петков и др.

   Панагюрци - вчера и днес : Кн. 1 - / Лука Кръстев, Георги Гемиджиев, Павлина Вайсилова. - Панагюрище : Оборище, 2007. - 22 см

   Кн. 1. - 2007. - 536 с. : с ил.

Сист. No: 76130

- 179 -

210895

 

Мяшков, Марин Панов

   История на Угърчин / Марин Панов Мяшков. - София : Балкани, 2006. - 288 с. ; 20 см

Сист. No: 76257

 Индекс по АВТОРИ

Merdan, Secme 101 
Mitova-Ganeva, Katja 71 
Radeva, Zivka 71 
Radeva, Zivka Vasileva 71 
Rajcevski, Stojan Cilov 156 
Vacev, Hitko Stefanov 165 
Vachev, Hitko 165 
Аврамов, Орлин 102 
Агасян, Албена 87 88 89 90 91 92 
Акиф, Хашим 96 
Аладьев, Виктор Захарович 60 
Ангелова, Невена 155 
Ангелска, Славея Ангелова 106 
Андреев, Васил Методиев 45 
Апостолов, Андрей Василев 46 
Арабаджийски, Николай Запринов 10 
Аронов, Аркадий Алексеевич 1 
Атанасов, Кънчо Георгиев 11 
Атанасов, Николай 107 
Бакрачева, Людмила 108 
Балова, Татяна 6 
Баткова, Ирина 76 
Беинса Дуно 5 
Биков, Тодор Георгиев 109 
Бобанац, Александър 150 
Бобанац, Димитра 154 
Боев, Иван 12 13 
Боев, Иван Любенов 12 13 
Бородина, Валентина 14 
Вайсилова, Павлина 178 
Валовой, Дмитрий Васильевич 16 
Василева, Надежда 110 
Волкова, Вера Витальевна 63 
Врона, Мариуш 82 
Вълканов, Венелин 152 
Гемиджиев, Георги 178 
Генчева, Цветана Тодорова 32 33 
Георгиев, Петко 167 
Гиривенко, Андрей Николаевич 98 
Глогов, Пламен 111 
Господинов, Георги 112 
Господинов, Георги Георгиев 112 
Господинов, Данчо 164 
Груев, Иван 113 
Груев, Иван Илчев 113 
Грушин, Борис Андреевич 19 
Давидова, Гергина 114 
Дейвис, Норман 168 
Дейвис, Патрик 102 
Дертлиева-Киселиновска, Ася 115 
Дертлиева-Киселиновска, Ася Владимирова 115 
Джагарова, Цвета Изворска 116 
Диамандиев, Светослав Димитров 169 
Димитров, Людмил 104 
Димитров, Светлин 27 
Димитрова, Албена 22 
Димитрова, Ирина 151 
Димов, Янко 117 
Дръндов, Иван 8 
Дускос, Петрос Д. 20 
Дънов, Петър Константинов 5 
Дякова, Ирина Петрова 118 119 
Жерев, Стоян Борисов 93 
Здравчева, Веселина 120 
Здравчева, Веселина Николова 120 
Златков, Рангел 72 
Златков, Рангел Тодоров 72 
Золотарев, Игорь Борисович 23 
Зубец, Алексей Николаевич 24 
Иванова-Каратопраклиева, Иванка Йорданова 47 
Кабакчиева, Мария Стефанова 51 52 
Каймеджиев, Христо 25 
Каймеджиев, Христо Илиев 25 
Камбуров, Вълчо Д. 121 122 
Караулов, Ю. Н. 95 
Кватрани, Терри 65 
Кейлер, Виктор Андреевич 26 
Киров, Кирил 155 
Китипов, Генчо Тодоров 177 
Кишева, Добра Савова 79 
Ковачев, Велчо 133 
Ковачки, Тодор 158 
Константинова, Маглена 116 
Константинова, Румяна 78 
Кръстев, Лука 178 
Кръстев, Лука Петков 178 
Кръстева, Невяна Стефанова 28 
Ларионова, И. К. 37 
Лафорг, Жилбер 170 
Лехнер, Аугусте 103 
Лилов, Григор 29 
Лиолиос, Янис 99 
Манолова, Магдалена 73 
Манолова, Магдалена Ангелова 73 
Манчева-Вичик, Ваня 80 
Маркова, Галина Анатольевна 74 
Маркова, Дарина 34 
Миков, Любомир Петров 75 
Милиева, Емилия 48 
Милушева, Катерина 153 
Мирославова, Романьола 123 
Митев, Димитър Г. 171 
Митев, Милен Гочев 82 
Митова-Ганева, Катя 173 
Михайлов, Димитър 124 125 
Михайлов, Иван 126 127 128 
Михайлова, Мария 44 
Миховски, Георги 84 85 86 129 130 131 132 
Младенова, Лиляна Цветанова 51 52 
Мориц, Юна 104 
Мунчева, Дора 138 
Мяшков, Марин Панов 179 
Немчев, Вергил 105 
Николов, Дамян Димитров 134 
Николов, Любомир 135 
Николов, Любомир Гергов 135 
Николов, Цветан 30 
Нойферт, Ернст 77 
Носикова, Ана 78 
Одинцова, Ирина Владимировна 94 
Оноприенко, Валентин Иванович 50 
Панчев, Панчо Борисов 152 
Парашкевов, Борис 103 
Парижков, Петър Симеонов 136 
Петков, Иван 172 
Петрушев, Георги 158 
Пиотровская, Елена 80 
Пискулийска, Юлия 137 
Пискулийска, Юлия Йорданова 137 
Радева, Живка 173 
Радева, Живка Василева 173 
Райчевски, Стоян Чилов 159 160 
Рибаров, Валери 142 
Савова, Добра 79 
Семов, Атанас 21 
Сергеев, Иван Васильевич 31 
Сидеров, Пламен Николов 54 
Симеонова, Теодора 55 
Сиромахов, Любомир 81 
Смит, Джоуди 32 33 
Смит, Доуди 151 
Спасов, Йордан Живков 141 
Спасов, Янаки 67 
Стаматис, Лора 155 
Стаматов, Атанас 2 
Станковиh, Радоман 4 
Степанов, Сергей 6 
Степанов, Сергей Сергеевич 6 
Стефанов, Радослав 59 
Стефанов, Стефан 17 
Стефанова, Албена 62 
Стоевски, Славчо 174 
Стоевски, Славчо Иванов 174 
Стоименов, Димитър 2 
Стоименов, Петър 17 
Стоянов, Валери 34 
Стоянов, Валери Стоилов 34 
Стоянова, Дияна 56 
Стоянова, Красимира 7 
Събев, Румен 143 
Такев, Лозан 18 144 145 
Такев, Лозан Александров 144 145 
Таскова, Вера 9 175 
Таскова, Вера Кирова 9 175 
Тафрова, Адриана Любомирова 51 52 
Темелкова-Кюркчиева, Теодора 57 
Теодосиев, Николай Милчев 3 
Тодоров, Венцеслав 53 
Тодоров, Венцеслав Стоянов 53 
Тонова, Станислава 58 
Тотомиров, Цветан Младенов 35 
Уткин, Эдуард А. 36 
Фол, Александър 2 
Фомина, Лидия Василевна 83 
Фриймън, Брайън 105 
Христов, Илия 69 
Христов, Илия Ставрев 69 
Цанков, Цанко Василев 146 
Цветков, Ивайло 141 
Цветков, Цаню Пенчев 176 
Цолов, Стоян 147 
Цолов, Стоян Иванов 147 
Цоневски, Минко 148 
Цоневски, Минко Минков 148 
Чакърян, Керопе Бартев 54 
Чолаков-Красноселски, Никола 149 
Чолаков-Красноселски, Никола Стефанов 149 
Шмитц, Вернер 97 
Шулц, Патриша 164 
Янакиева, Веселка 38 
Янакиева, Веселка Ангелова 38 
Янкова, Катя 150 154 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

...И физик на този свят... 46 
[Вегасбейби] Vegasбейби 105 
[Двадесет и пет] 25 години от трагичната смърт на Гунди и Котков 86 
[Меджик] Magic English 87 88 89 90 91 92 
[Сто и един] 101 далматинци 151 
[Хиляда] 1000 места, които е добре да видите, преди да умрете 164 
[Шестдесет и пет] 65 137 
[Шестдесет] 60 изповеди на хартиен носител 145 
[Шестдесет] 60 крачки към Европа 144 
Arbanasi 165 
From Rila to the Black Sea 156 
The Samovodene bazaar in Veliko Tarnovo 71 
Turk Edebiyatindan Secme Hikayeler 101 
Администрация на сигурността и отбраната 10 
Азбука на детската психология 6 
Аналитична геометрия 47 
Атлас българските земи в европейската картографска традиция 2 
Атлас на света 162 
Балади и разпади 112 
Билки и домашни средства при болести на отделителната система 55 
Богове и хора 119 
Большой кремлевский дворец архитектора К. Тона 74 
България 61 
България страдална 130 
Българското книжовно дружество и възрожденските теоретични възгледи за националния характер на новобългарския книжовен език 93 
Бяло, зелено, червено 62 
Величието на България 129 
Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML 65 
Вклад России в мировую культуру 1 
Военна социология в България през първата половина на XX век 17 
Все, что вы хотели знать о паевых фондах 23 
Вълчек 172 
Географски атлас за V клас 42 
Георги Димитров 18 
Горда България 132 
Градини и паркове на България 83 
Грамада 174 
Двоен портрет 104 
Дизайн рекламы 63 
Добро льо, добруджанке ле 79 
Дом, крыльцо, навес 64 
Домашни и природни средства за първа помощ 56 
Душа зад хоризонта 109 
Дълга младост или ранна старост - изберете сами 57 
Дългият път към ада 102 
Европа във война 168 
Европа като правова общност 21 
Една представа за сливането на българи и славяни 169 
Елшица 171 
Енина и потомците на Христо Стайнов Курдов 177 
Ефектът на пеперудата 11 
Железният път 67 
Женитбата на професор Бинчев 118 
Живот по гарнизони 35 
Завръщането на думите 113 
Зададе се хала 154 
Звездни мъглявини 121 
Избрани решения 22 
Избрани стихотворения 117 
Изгреви 106 
Ирелевантът 111 
Исторически атлас за V клас 40 
Исторически атлас за VI клас 41 
Исторически атлас за XI-XII клас 166 
История и теория на оперативно-издирвателната дейност 25 
История на криминалистиката 12 
История на света 170 
История на Угърчин 179 
Каква е истината 125 
Кандидатстудентски конкурси по математика 54 
Капитанът на пространството 134 
Каталог на българските печатни книги 3 
Кметовете на Благоевград (Горна Джумая) 1912-2007 27 
Конвективни явления в атмосферата 45 
Конфликтите и ръководителите 69 
Котел 175 
Криминалистическа техника 13 
Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (XVI-XX век) 75 
Лекционен пътеводител по физика за студенти по медицина 48 
Мадоната с младенеца 115 
Маркетинг и поведение на потребителите 28 
Медена история 155 
Мелкий ремонт дома 66 
Микроикономика 30 
Милувка 116 
Минеральное разнообразие. Исследование и сохранение 49 
Модерна шапка 150 
На спомените въглените викат 114 
Награди за съвременно българско изкуство 2006 76 
Нажежени истини 141 
Наръчник за решаване и съставяне на кръстословици 81 
Наше село Зелениково 176 
Нелегални стихове 133 
Немецкая литература от древности до наших дней 98 
Нойферт 77 
Обичай ме! 122 
Омиле ми, ягодо 72 
Он и она 94 
Органични форми 107 
Оса 135 
От всекидневното към вечното 100 
От Рила до Черно море 159 
От Рилы до Черного моря 160 
Панагюрци - вчера и днес 178 
Паневритмия 5 
Парцифал 103 
Пенсиите 38 
Петър Младенов 78 
Побързайте - няма време! 128 
Политическа карта на света 43 
Помогни си сам 58 
Предлозите в немския език и тяхната употреба 97 
Природните паркове в България 157 
Профил на българския офицер от търговското корабоплаване 34 
Път 120 
Път към звездите 124 
Пътеводител на природен парк Витоша 158 
Религиите и техните секти през вековете 8 
Римските терми на Одесос 167 
Родословен знак 136 
Романтика - песенна и тъжна?! 126 
Руски приказки 152 
Русский язык 95 
Ръководство по защита на горите 70 
Рыночная экономика 16 
С перо на сърцето 148 
Самоводската чаршия във Велико Търново 173 
Самореклама 14 
Сборник от входящи тестове по физика 53 
Световно футболно първенство 1994 84 
Световното по футбол 1998 година във Франция започна и завърши 85 
Свищов 161 
Свободен по света 131 
Свят на мечти и надежди 138 
Семеен кодекс 15 
Сергей Прокофиев 80 
Сироко 108 
Славейкови празници Трявна 139 140 
Сливи за смет 153 
Слънцето ме следва и в душата 110 
Смях през сълзи 143 
Созопол 163 
Спомени 147 
Среща с истината, с доброто и с красотата 142 
Стефан Гечев 1911 - 2000 ...или in memoriam 99 
Стил и етикет 32 33 
Столярные работы 68 
Страховой маркетинг 24 
Съвременна епоха и дипломация 20 
Тайните на големите играчи 29 
Така каза Ванга 7 
Тестове по химия - 1 51 
Тестове по химия - 2 52 
Ти можеш! 44 
Трохи от живота 146 
Търсачи на щастие 127 
Уловени мигове 149 
Феликс Менделсон-Бартолди 82 
Филигранолошки опис и албум грчких рукописа 4 
Финансовый менеджмент 36 
Флоренские 50 
Фонетична интерференция при типологично различни езици 96 
Фумие Фукуи 73 
Хомеопатично лечение на домашни любимци 59 
Храм "Свети Николай" в Жеравна 9 
Час преди залеза 123 
Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения 19 
Човекът и обществото 39 
Экономика предприятия 26 31 
Экономическая теория 37 
Эффективная работа в MAPLE 6/7 60 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аналитична геометрия - учебници за ВУЗ 47 
Английски език - за деца 87 88 89 90 91 92 
Английски език - предлози 97 
Археологически паметници - Варна 167 
Архиви - България 4 
Архитектура - Североизточна България 75 
Архитектура, възрожденска - България 165 
Архитектурни паметници - Варна 167 
Архитектурно проектиране 77 
Атмосфера 45 
Банкови операции 23 
БКП - дейци - биографски материали 18 
БКП - дейци - документи 18 
България - география 156 159 160 
България - история 39 40 
България - история - учебници за основни училища 41 
България - история - учебници за средни училища 166 
България - природни паркове 157 
Български език - история 93 
Български език - фонетика - учебници за ВУЗ 96 
Водни знаци 4 
Военнослужещи, български - Босна и Херцеговина - спомени 11 
Втора световна война - история 168 
Вълчек, Видинска област - история - очерци 172 
Геолози, руски 50 
Гечев, Стефан - биографски материали 99 
Гори - защита - наръчници и ръководства 70 
Градове, български - история 71 174 175 
Градове, български - пътеводители 173 
Графика, българска - албуми 76 
Дворци - архитектура 74 
Детска психология 6 
Домашни животни - болести - лечение 59 
Дъновизъм 5 
Дървени строителни елементи 64 
Езици за програмиране - наръчници и ръководства 65 
Елешница, Пловдивска област - история - очерци 171 
Енина,Старозагорска обл. - история - очерци 177 
Етикет - жени 32 
Етикет - мъже 33 
Жени - поведение 32 
Жеравна - църкви - история 9 
Живопис, религиозна - България - Възраждане 165 
Живописци, български 76 
Живописци, български - юбилеи и чествания - албуми 78 
Жилища - ремонт 66 
Застрахователно дело 24 
Игри за развлечение - речници 81 
Изчислителни машини, електронни - програмиране - ръководства 65 
Изчислителни машини, електронни - учебници за ВУЗ 60 
Икономически теории - учебници за ВУЗ 37 
Инвалиди - България - образование и просвета 44 
История - България 169 
История на света 170 
Кадри - управление - психологични проблеми 69 
Кметове - Благоевград - биографии 27 
Книги, български - каталози 3 
Композитори, немски - творчество 82 
Композитори, руски - творчество 80 
Комуникация - социлогични проблеми 14 
Корупция - България 29 
Котел - история 175 
Краезнание - Арбанаси, Великотърновска област 165 
Краезнание - Угърчин 179 
Криминалистика 12 
Криминалистика - теория 25 
Криминалистика - учебници за ВУЗ 13 
Кристалография 49 
Кръстословици - речници 81 
Култура - Русия - биографии 1 
Маркетинг 24 28 
Математика - учебници за кандидатстуденти 54 
Медицина -популярна литература 58 
Междуличностни отношения - социологични проблеми 14 
Международни отношения - края на XX век 20 
Международно право - нормативни актове 22 
Менделсон-Бертолди, Феликс - творчество 82 
Метаболизъм - популярна литература 57 
Металургия - България 67 
Метеорология 45 
Микроикономика - учебници за ВУЗ 30 
Минералогия 49 
Младенов, Петър - юбилеи и чествания - албуми 78 
Мъже - морал и поведение 33 
Народна медицина - рецепти 55 56 
Народни певци, български 79 
Национална сигурност - България - организация и управление 10 
Образование и просвета - България 44 
Общество - развитие - социологични проблеми 19 
Общество - социална структура 19 
Организационно поведение 69 
Офицери - морски 34 
Пазарна икономика - Русия 16 
Паметници на културата 75 
Панагюрище - краезнание 178 
Паневритмия 5 
Паркове и градини - България 83 
Певци, български - биографии 72 
Пенсии - България - правни въпроси 38 
Пианисти, японски 73 
Пикочно-полови органи - болести - природолечение 55 
Писатели, немски - биографии 98 
Поети, български - биографски материали 100 
Полиция - България - организация и управление 10 
Полиция - оперативноиздирвателна дейност 25 
Потребление 28 
Право, европейско - лекции 21 
Предсказания 7 
Приложни изкуства - Североизточна България 75 
Приложни програми - учебници за ВУЗ 60 
Приложно и декоративно изкуство - България 71 173 
Природен парк Витоша 158 
Природолечение - рецепти 55 56 
Прокофиев, Сергей Сергеевич - творчество 80 
Промишлени предприятия - икономика и организация 31 
Промишлени предприятия - икономика и организация - учебници за ВУЗ 26 
Пчеларство 155 
Пълководци и генерали, български - биографии 35 
Пътна карта - България 61 
Революционери, български 178 
Реклама 14 
Реклама - дизайн 63 
Религия 8 
Родове, български 177 
Родове, български - Панагюрище 178 
Родове, руски - история 50 
Руски език - енциклопедии 95 
Руски език - учебници за курсове 94 
Руски език - фонетика - учебници за ВУЗ 96 
Ръкописи, византийски - описи 4 
Свищов - регионална карта 161 
Свят - география 42 162 
Свят - политика 43 
Секти 8 
Села - България - история 176 
Села, български - църкви - история 9 
Семейно право - България 15 
Скулптура, българска - албуми 76 
Созопол - регионална карта 163 
Социология, военна - България 17 
Столарство 68 
Стопански предприятия - финанси - управление и организация 36 
Странознание 164 
Туризъм - България 156 159 160 
Турски език - фонетика - учебници за ВУЗ 96 
Търсене и предлагане 28 
Управление - финанси - учебници за ВУЗ 36 
Управление и организация 69 
Физика - задачи - учебници за ВУЗ 48 
Физика - учебници за ВУЗ 53 
Физици, български - биографии 46 
Футбол - световни първенства 84 85 86 
Хигиена - популярна литература 57 
Химия - тестове - учебни помагала 51 52 
Цивилизация - история 170 
Ясновидство 7 
Ястия - България - рецепти 62